top_banner

Dane statystyczne i demograficzne:
Wójcin, Andrzejów i Gola.

Rok 2015.

Str. 1

    Zabudowa mieszkalna, jak i liczba mieszkańców Wójcina, Andrzejowa czy Goli ulega nieustannym zmianom. W 2010 roku w Wójcinie, istniały w sumie 362 domy mieszkalne plus jeden blok na wójcińskiej Makowszczyźnie, dziś jest ich o dwa mniej. Całość obliczeń podzieloną na poszczególne ulice i Golę można prześledzić w tabeli poniżej:

Ulica (dzielnica)
Suma Domów
Domy drewniane
Domy nowobudowane
pustostan
lub zam. okresowo
22 Lipca
(Mała stronka za kościołem)
8
-
-
-
F. Chopina
(Nowiny)
8
1
2
2
Dolna
(Pasternik)
15
-
3
1
F. Dzierżyńskiego wt. 1 blok (6m)
(Makowszczyzna)
23
1
3
1
J. Kochanowskiego
(Pod Chróścin)
19
-
4
2
H. Kołłątaja
2
-
-
-
M. Kopernika
(Pod Młynem)
3
-
-
-
Leśna
(Makowszczyzna)
2
1
-
-
A. Mickiewicza
(Aniołki)
44
2
2
2
Mieszka I
(Makowszczyzna)
4
-
-
-
Młyńska
(Do Młyna)
4
2
-
2
E. Orzeszkowej
(Mała Stronka)
16
-
-
1
Plac Tysiąclecia
(Rynek)
3
-
-
-
H. Sawickiej
(Ladomierz)
13
-
1
3
H. Sienkiewicza
(Galicja i Padoły)
34
2
3
3
K. Świerczewskiego
(Duża Stronka)
34
2
2
2
Wieluńska
23
1
1
2
Wojska Polskiego
21
-
1
1
Wrocławska
(Andrzejów)
42
5
1
6
A. Zawadzkiego
(Folwark)
37
1
7
4
Zielona
(Kaczmarucha)
6
-
-
1
Razem Wójcin
361
18
28
32
Gola
65
6
5
7

 Porównując powyższe informacje z zebranymi 5 lat temu zauważam, że nastąpiły pewne istotne zmiany. Niestety muszę się też przyznać do kilku błędów popełnionych podczas poprzedniego spisu, choć nie wpłynęły na obraz całości, fałszują sumę domów na niektórych ulicach. Dotyczą niektórych domów zakwalifikowanych do niewłaściwych ulic. Najczęściej jest tak, że dom jest przyporządkowany do ulicy, na którą wychodzą jego główne drzwi, tu jest w Wójcinie kilka pułapek i odstępstw od tej normy, dlatego takie pomyłki. Ale i tak mamy dużo więcej szczęścia niż okoliczne wsie, które do dziś nie mają nazw ulic, a tylko "tasiemcowate" numery domów, jak np.: Żdżary, Mieleszyn czy Mokrsko ...

Po upływie tych pięciu lat "zniknęła" nam Makowszczyzna, bo została wchłonięta przez Wójcin. Niestety nadal nie jest uregulowany jej status w NSA i nie można dokonać zmian, np. w Wikipedii, bez zgłoszenia tego faktu przez władze UG, które jakoś zapomniały o tym i do dziś nie dopełniły formalności z tym związanych.

Tak jak i poprzednio w dzisiejszym zestawieniu nie ująłem budynków użyteczności publicznej takich jak: pawilon handlowy, szkoła, budynki po GS–owskie (była baza SKR, RSP), biurowiec po RSP (dziś zakład krawiecki), stare przedszkole (dziś świetlica i siłownia), CKW, nowa ubojnia.

Tak jak i 5 lat temu do zestawienia dodaję dane demograficzne.
Wg danych USC w Łubnicach na dzień 25.09.2015, w Wójcinie było zameldowanych 1031 osób (przybyło 21 = 2,03% ), a w Andrzejowie 153 (ubyła 1 = - 0,65%). Razem więc, w Wójcinie i Andrzejowie zameldowane są 1184 osoby (więcej o 1,69%).
Natomiast na Goli – jest ich dziś 154 (ubyło 25 =  - 16,23 %).
Oczywiście są to tylko "suche dane", niemające swojego odzwierciedlenia w stanie faktycznym, dużo osób od dłuższego czasu stale mieszka poza Wójcinem, ale tu są nadal zameldowane.

Liczba mieszkańców Wójcina i Goli różni się od stanu wyliczonego 5 lat temu i wynosi dziś: 1338 osób (ubyło 5, ale na Goli ubyło ich aż 25 (!)

Zwiększyła się liczba domów zamieszkiwanych okresowo lub w ogóle, czyli tzw. pustostanów. Cieszy natomiast fakt wzrostu liczby nowobudowanych domów, 28 (przybyło 8 = 28,57%). Zniknęło natomiast 7 domów drewnianych, z których jedne rozebrano, a inne przebudowano tak, iż dziś już nie można ich uznać za drewniane. W porównaniu do roku 2010 w Wójcine i Andrzejowie jest mniej o 2 domy, i jest ich dziś 361, a 5 lat temu było 363, pomimo wybudowania tak wielu nowych budynków mieszkalnych.
Dla bardziej dociekliwych podaję też adres wizualizacji zabudowy mieszkalnej za www.geoportal.gov.pl (aby zobaczyć poszczególne nr domów i zabudowę mieszkalną proszę wybrać -> geoportal krajowy -> TOPO.

Opracował:
Andrzej Głąb
7.10.2015

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej