top_banner

Kalendarium

Wójcin XV-XXI wiek

 

XIV w. – Początki Wójcina i parafii
1459 – Pierwsza zachowana wzmianka o parafii (ks. Jakub in Woyczino)
ok. 1460 – Przyłączenie parafii Żdzary do parafii wójcińskiej
ok. 1518 – Powstanie folwarku w Wójcinie (Andrzej Dunin)
1522 – Informacja o istnieniu szkoły w Wójcine
1564 – Informacje o 2 młynach na Prośnie, „Wioczki–Otręba” i „Kossni”
1616 – Pierwsza wzmianka o istnieniu folwarku Gola
1681 – Pożar 1 kościoła w Wójcine
1683 – Ukończenie budowy 2 kościoła
1793–1807 - Wójcin pod zaborem pruskim
1807–1815 - Wójcin w Księstwie Warszawskim
1810 – Pierwsza wzmianka o koloni Ladomierz
1811 – Powstanie nowego cmentarza na dzisiejszym Andrzejowie
1815–1914 – Wójcin pod panowaniem rosyjskim
1833 – Budowa 3 kościoła parafialnego
ok. 1850 – Budowa cmentarnej kaplicy grobowej Weryho-Darewskich
1864 – Uwłaszczenie chłopów (nadania ziemi na własność)
1884 – Pierwsza wzmianka o kolonii Makowszczyzna
1887 – pierwsza wzmianka o folwarku Makowszczyzna
1894 – Budowa Szkoły Powszechnej w Wójcinie „biała szkoła”
1899 – Ukończenie budowy kaplicy w Goli
ok 1900–1903 – Sprzedaż folwarku Wójcin (powstaje Andrzejów)
30.07.1911 – Pożar 3 kościoła wraz z dużą częścią wsi
1911 – Zezwolenie władz carskich na powstanie Straży Ogniowej w Wójcinie
ok 1913 – Odłączenie się od parafii Żdżar i Wiewiórki
1913–1920 – Lata budowy obecnego kościoła parafialnego
1914–1918 – Wójcin pod okupacją niemiecką
ok. 1926 – Zakup nowego budynku szkolnego „czerwona szkoła”
1932 – Powstanie Związku Strzeleckiego i strzelnicy
1934 – Pierwsza Poczta i telefon w Wójcine
1936 – Rozbudowa „czerwonej szkoły”
wiosna-lato 1939 – Początek budowy pierwszej sali OSP
1939–1945 – II WŚ, deportacje, prześladowania, obozy koncentracyjne
19.1.1945 – "wyzwolenie" Wójcina przez Armię Radziecką
10.08.1946 – Koniec „Bandy Rudego” w wójcińskim młynie
ok. 1947(?) – Powstaje GS „SCh” Wójcin
1953 – Przekształcenie gminy Dzietrzkowice w gminę Łubnice
1954 – Powstaje Gromadzkia Rada Narodowa w Wójcinie
zima 1959 – 1960 – Elektryfikacja wsi
1960 – Pierwsza droga asfaltowa relacji Bolesławiec – Wieluń
1961 – Budowa piekarni w Andrzejowie
ok. 1963 (?) – Regulacja koryta rzeki Prosny
ok. 1964 – 1967 Budowa betonowego mostu na Goli
1.10.1967 – Otwarcie nowej szkoły „tysiąclatki” w Wójcine
1973 – Koniec działalności Gromadzkich Rad Narodowych
1973 – Przejście Goli do gminy Bolesławiec
ok. 1973 – Asfalt na drodze na Golę
1975 – Wójcin w woj. kaliskim
1978 – Powstanie RSP Wójcin
13.07.1979 – I peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej
1980–1983 – Budowa sieci wodociągowej
ok. 1983 (?) – Koniec ronda w Wójcine
1985–1987 – Budowa pawilonu handlowego w centrum
ok. 1990 – Asfalt na drodze do Ludwinowa
1992 – Wójcin należy do nowopowstałej Diecezji kaliskiej
1997–1999 – Budowa nowego budynku przedszkola
1996–2008 – Utworzenie „Obszaru chronionego krajobrazu doliny Prosny”
1999 – Wójcin należy znów do woj. łódzkiego, koniec woj. kaliskiego
1999 – Powstanie Gimnazjum i koniec szkoły 8 klasowej w Wójcinie
1.05.2004 – Wejście Polski do UE
2004-2005 – Budowa kanalizacji dla Wójcina i Andrzejowa
2006 – Rozpoczęcie prac przy budowie nowego kościoła na Goli
2007 – Budowa przekaźnika telefonii komórkowej na Nowinach
2007–2008 – Rozbiórka starej i budowa nowej sali OSP (I część CKW)
21.04.2009 – Rusza strona internetowa – wojcin.pl
06.2009 – Namiastka "asfaltu" na drodze Wójcin – Żdżary
23.08.2009 – Dożynki Diecezji kaliskiej w Wójcine
11.2009 – Utwardzenie i asfalt na drodze do Chróścina
2009–2010 – Budowa zaplecza dla „Centrum Kultury Wsi”
13.05.2010 – Poświęcenie nowego kościoła filialnego w Goli
19.07.2010 – Oficjalne otwarcie całości „CKW Wójcin – Andrzejów”
4.1.2011 - I wydanie książkowe historii Wójcina, autor R. Mączka
08-09.03.2011 - II peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej, Wójcin-Gola
16-17.07.2011 - Jubileusz 100 lecia OSP Wójcin
04.09.2011 - Jubileusz 100 lecia OSP Gola
11-12.08.2012 - Jubileusz 60-lecia LKS "Zryw" Wójcin
27.08.2012 - Otwarcie strzelnicy pneumatycznej
9.12.2012 - Początek budowy nowej szatni dla LKS Zryw
20.12.2012 - Nowy mercedes "Atego" dla OSP Wójcin
11.05.2013 - Oficjalne przekazanie nowego samochodu dla OSP
9.06.2013 - Otwarcie placu zabaw "Nivea" k. szkoły
19.11.2013 - Asfalt na ul. E. Orzeszkowej
21.12.2013 - Otwarcie drogi ekspresowej S-8 (odcinek Syców - Walichnowy)
6.4.2014 - Nowa książka "Posłowie i riposta" do historii Wójcina
20.9.2014 - Koniec modernizacji i nowy asfalt na Świerczewskiego (Strażacka)
29.10.2014 - Otwarcie drogi ekspresowej S-8 (odcinek Walichnowy - Sieradz)
7.2.2015 - 50-lat Koła Łowieckiego "Sokół" Bolesławiec z/s w Wójcinie
2.9.2015 - Otwarcie placu zabaw na Makowszczyźnie
28.4.2015 - "Lublin 3" zastępuję wysłużonego "Żuka" w OSP Gola
12.9.2016 - Powstaje chodnik na Wieluńskiej
5.12.2016 - Jubileusz 20 lecia Koła Pszczelarzy
19-20.08.2017 - Dożynki gminno-parafiale
31.08.2017 - Zmiana 4 nazw ulic (Ladomierz, Makowa, Strażacka, Strzelnicza)
1.09.2017 - Powrót systemu 8 klasowego do Szkoły Podstawowej
wiosna-jesień 2018 - Modernizacja i nowy asfalt na Mickiewicza "Aniołki"
26.05.2018 - Nowy sztandar dla OSP Wójcin
lato 2018 - Budowa domu katolickiego (nowa - kaplica pogrzebowa)
lato-jesień 2018 - Budowa kompleksu "Różanka" przy CKW
31.08.2018 - Budowa drugiego nadajnika telefonii za cmentarzem
17.10.2018 - Położenie asfaltu na Nowinach


Andrzej Głąb
(aktual. 08.01.2019)

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej