top_banner

Koła Gospodyń Wiejskich
w Wójcinie i Andrzejowie (historia)
dziś:
Stowarzyszenie Gospodyń
"Wójcin nad Prosną"


Aktualności Stowarzyszenia
Stare zdjęcia
Aktualne zdjęcia
Chronologicznie 2009-2024


Koło Gospodyń Wiejskich w Wójcinie ma bogatą historię, sięgającą początku lat 60 ubiegłego stulecia. Panie należące do KGW a dziś do Stowarzyszenia zrobiły i nadal podejmują wiele pożytecznych działań na rzecz społeczności lokalnej. Przez szereg lat działała pod ich patronatem wypożyczalnia naczyń i zastaw stołowych, wiele osób korzystało ze sprzętu pomocnego przy organizowaniu imprez, wesel czy zabaw wiejskich lub choćby przy zwykłym szatkowaniu kapusty jesienią - specjalną maszyną mechaniczną do tego przeznaczoną.

W roku 1967 działały aż dwa Koła Gospodyń Wiejskich - jedno w Andrzejowie, a drugie w Wójcinie. Jak łatwo się domyślić ich działalnośc polegała głównie na organizowaniu i aktywizacji życia na wsi, czyli na poprawie życia społeczności wiejskiej.

Panie należące do tych dwóch współpracujących i sąsiadujących kół zajmowały się organizowaniem imprez okolicznościowych, bali sylwestrowych, karnawałowych, festynów, dożynek, a także brały aktywny udział podczas odbywających się w Wójcinie różnych uroczystości z okazji świąt kościelnych i państwowych.

Założycielką Koła Gospodyń w Andrzejowie była Pani Eleonora Brząkała, która od początku lat 60 do 1970 roku była jednocześnie jej przewodniczącą. Po niej przejęła tą funkcję Pani Krystyna Druszcz i prowadziła KGW do samego końca, czyli przez następne 15 lat. Do KGW w Andrzejowie należały następujące Panie: Brząkała Eleonora, Baranowska Natalia, Brząkała Wanda, Białek Helena, Dulas Rozalia, Druszcz Krystyna, Kubiak Honorata, Panek Anna, Baranowska Natalia, Szybak Helena, Szybak Kazimiera, Dudek Elżbieta, Dybek Marta, Dudek Blandyna, Mączka Henryka, Piasta Irena, Sobczyk Anna, Serwicka Halina, Witkowska Krystyna, Wielgus Leokadia, Winiarz Kazimiera, Woźniak Stanisława, Wilczyńska Helena, Zychla Janina.

Do Koła Gospodyń w Wójcinie należały następujące Panie: Adamska Teodozja, Alberty Zofia, Aleksandrowicz Irena, Białek Krystyna, Biryt Barbara, Brodna Lucyna, Brząkała Regina, Cichosz Wiesława, Cierkosz Maria, Gaj Henryka, Gołębiowska Irena, Grzesiak Zofia, Hadrian Maria, Kaczmarek Joanna, Kaczmarek Rozalia, Kamińska Stefania, Kmiecik Maria, Kostrzewa Irena, Kulak Teresa, Kurowska Irena, Lis Halina, Lis Katarzyna, Lorenc Zenobia, Mączka Krystyna, Mączka Maria, Mączka Maria - Aniołki, Mączka Melania, Mączka Mirosława, Mendel Marta, Mielczarek Krystyna, Miołch Henryka, Noworyta Kazimiera, Piasta Czesława, Piasta Cecylia (c. Jana), Piasta Cecylia (c. Andrzeja), Piasta Cecylia [Pędrak], Piasta Kazimiera, Piasta Lucyna [Klatka], Piasta Maria Stanisława, Piasta Zdzisława, Polowa Maria, Sikora Helena, Sikora Leokadia, Siuda Maria, Skop Krystyna, Sobczyk Anna, Śmiałek Irena, Śmiałek Janina, Wejner Irena, Wieczorek Maria, Wierzba Bożena [Wojtczak], Wilczyńska Stanisława, Witkowska Franciszka, Wojtysiak Helena, Wydmuch Lidia, Zataj Danuta [Zimoch], Zataj Teresa [Kujawa], Zaton Renata, Zimoch Danuta Daniela, Zimoch Irena [Botor], Zimoch Kazimiera, Zimoch Sabina, Zimoch Zofia.

Po roku 2000 w Wójcinie działa już tylko jedno Koło Gospodyń Wiejskich, do którego należy ok. 40 Pań z terenu obu sołectw, Andrzejowa i Wójcina. Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich była Pani Krystyna Cierkosz. Koło to działało do 2011 roku, kiedy to powstało Stowarzyszenie Gospodyń.

Do tego Koła około roku 2009 należały następujące Panie: Adamska Jolanta, Błaszczyk Teresa, Bieńczak Irena, Cierkosz Krystyna, Czernecka Krystyna, Cichosz Melania, Ciećka Małgorzata, Cichosz Krystyna, Chmielewska Dorota, Cirkosz Beata, Ciach Lidia, Dybek Marta, Gołębiowska Irena, Grabarz Zofia, Gwizdek Maria, Hadrian Maria, Jagieła Grażyna, Krystek Grażyna, Korek Bożena, Lepsza Alina, Mączka Elżbieta, Mączka Bożena, Mączka Ewa, Mączka Wioletta, Mączka Helena, Mendel Ilona, Odziemek Mieczysława, Olek Krystyna, Skop Krystyna, Sroka Violetta, Siwek Aurelia, Juszczak Aldona, Piasta Jolanta, Lis Katarzyna, Lis Danuta, Siuda Maria, Kulak Teresa, Musiał Maria, Kośmider Aleksandra, Stasiak Helena, Syguła Ewelina, Szoprun Alina, Śmiałek Małgorzata, Tomaszewska Bogusława, Tomaszewska Zofia, Tomaszewska Julianna, Wejner Irena, Wejner Beata, Wieczorek Maria, Wydmuch Hanna, Zimoch Sabina.

Do niewątpliwych sukcesów KGW ostatnich lat zaliczyć należy rejestrację "Tradycyjnego Produktu Regionalnego" z Wójcina, a mianowicie "Plendzy wójcińskich" i propagowanie tej tradycyjnej, miejscowej potrawy w szerokim świecie. Opis tej potrawy regionalnej można znaleźć tu : Wpis do rejestru i opis potrawy

Polecam także zdjęcia w Galerii KGW, oraz informacje na "gorąco" w Aktualnościach Stowarzyszenia.

W dniu 15.03.2011 w Centrum Kultury Wsi Wójcin - Andrzejów odbyło się pierwsze zebranie Stowarzyszenia Gospodyń "Wójcin nad Prosną".
Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym i posiada osobowość prawną.
Podstawą działania jest Statut, w którym określone są główne cele i sposoby ich realizacji.
Mamy nadzieję, że powstanie Stowarzyszenia stworzyło dodatkowe możliwości działania, czy też finansowania i pozyskiwania środków na działalność. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia.
Z pewnością w Wójcinie jest wiele osób, które mają pomysły i chcą działać dla lokalnej społeczności, w tym także dla siebie.


Aktualny Zarząd Stowarzyszenia
(od 30.03.2015):


Juszczak Aldona - prezes
Błaszczyk Józef - z-ca prezesa
Gwizdek Maria - sekretarz
Stasiak Helena - skarbnik
Cierkosz Stanisława - członek zarządu
Cichosz Wiesława - członek zarządu
Cirkosz Beata - członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Wydmuch Hanna - przewodniczący
Tomaszewska Zofia - członek komisji
Wilczyńska Jolanta - członek komisji


Poprzedni skład zarządu
(lata 2011-2015):


Mączka Bożena - prezes
Piasta Jolanta z-ca prezesa
Gwizdek Maria - sekretarz
Stasiak Helena - skarbnik
Biedal Wioletta - członek zarządu

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do wspólnego działania w naszym Stowarzyszeniu!
Będzie nas więcej - zrobimy więcej.

Jeśli chcesz przekazać jakieś uwagi lub informacje napisz.
Andrzej Głąb  e-mail.


Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej