top_banner

Koło Łowieckie nr. 16 "Sokół"
w Bolesławcu z/s w Wójcinie
ul. Strzelnicza 33
98-432 Wójcin
NIP: 619-17-38-440

Koło Łowieckie "Sokół"

Galeria z Jubileuszu 50 lecia.

Koło Łowieckie "Sokół" (obwód nr. 314) zostało założone decyzją Powiatowej Rady Narodowej w Wieruszowie 20 maja 1964 roku, po podziale Koła Łowieckiego "Czajka" z sąsiednich Łubnic.
Swą rzeczywistą działalność po podpisaniu odpowiednich umów i zobowiązań rozpoczęło w roku 1965. Tereny naszego Koła biegną po granicach wojewódzkich, wojewdztwa opolskiego i wielkopolskiego. W jego skład wchodzą dwa kompleksy leśne: Chróścin-Gola i Wójcin-Żdżary. Teren naszego łowiska zajmują przeważnie małe gospodarswta rolne. Obfitował on dawniej w duże ilości zwierzy drobnej: kuropatwy, bażanta i zająca, ale także i sarny. Na polowaniach zbiorowych w tamtych latach pozyskiwano kilkaset zajęcy, sporo z nich sprzedawano po odłowach na eksport. Czasami zdarzał się też lis lub dzik, ale te już rzadziej i raczej sporadycznie.

W latach 90 XX wieku zaczęła się stopniowo zmieniać struktura zasiewów, tworzono duże areały rolne kukurdzy, które spowodowały napływ dzików z sąsiednich terenów. Niestety spowodowało to także problemy z odszkodowaniami i konflikty na tym tle z rolnikami. Także w tamtych latach zaczęto przywiązywać większą uwagę do uroczystej oprawy naszych polowań. Na zakończenie każdego polowania układano "pokot", przy ognisku i dźwiękach trąbki myśliwskiej oddawano należną cześć ustrzelonej wtedy zwierzynie. Przy zaangażowaniu myśliwych powstała wtedy w lesie chrójskim w pobliżu dzielnicy zwanej "zakopane" mała stanica myśliwska, służąca jako miejsce do zebrań i spotkań towarzyskich. W tamtych latach po raz pierwszy odbyła się przy okazji "Huberta" uroczysta msza święta, połaczona z poświęceniem broni myśliwskiej, która to później przeszła już na stałe do naszej tradycji.

Od samego początku działalności naszego Koła jego członkowie przykładali dużo uwagi do dokarmiania zwierząt i ich ochrony. Wystawiano budki dla kuropatw, podsypy i paśniki. Większość karmy przekazywali sami myśliwi i tak to trwa do dziś dnia.
W ostatnich latach jednak utarł się zwyczaj zakładania poletek łowieckich i pól zaporowych, które służą jako karma dla zwierząt. Poletka te zakłądane są na gruntach należących do członków Koła i obsiewane z ich własnych środków. Organizowane były, i są nadal, specjalne akcje zbierania wnyków i potrzasków. Były też okresy w historii naszego Koła, kiedy problem kłusownictwa stawał się naszą udręką, ale też i zagrozeniem dla życia zwierzyny, a nawet i ludzi. Dzięki konsekwentnym działaniom dziś stał się na szczęście problemem marginalnym.


Nadmienić tu także należy, iż problem wyrządzania szkód przez dziki zmuszał Zarząd Koła do podejmowania dodatkowych działań by pozyskać środki na ich pokrycie. Zaczęto wtedy organizować tzw. polowania dewizowe, w których goście, szczególnie zagraniczni zaczeli pozyskiwać znaczne ilości kuropatw i rogaczy. Niestety stan kuropatwy znacznie się obniżył, na dzień dzisiejszy odsprzedajemy odstrzały dla gości na rogacze i dziki, co ma znaczący wpływ na stan finansów naszego Koła Łowieckiego.

Na wskutek zwiększenia się liczby członków naszego Koła, podjęto uchwałę o budowie nowej Stanicy Myśliwskiej na działce specjalnie do tego celu zakupionej w Wójcinie przy ul. Strzelniczej (Zawadzkiego), w otoczeniu lasu i naprzeciw strzelnicy sportowej. W latach 2009 - 2013 powstał tam piętrowy nowoczesny i funkcjonalny budynek, do którego to przeniesiono siedzibę Koła "Sokół". Z samego budżetu Koła nie byłoby możliwe finansowanie tak dużej inwestycji, dlatego też wiekszość materiałów i robociznę wnieśli sami członkowie Koła "Sokół". Tak więc to dzięki nim, dziś można się tam spotykać na różego rodzaju ogniskach lub imprezach i spotkaniach.

Spoglądając z perspektywy lat na nasze Koło Łowieckie, trzeba przyznać iż dokonania jej członków są imponujące, wielu z nich zostało już uhonorowanych Medalami Zasługi Łowieckiej za działalność na jego rzecz. Ukoronowaniem tych wszystkich osiagnięć jest przyznanie dla naszego Koła Łowieckiego prze Kapitułę Odznaczeń przy Zarządzie Głównym P.Z.Ł. w Warszawie, Złotego Medalu Zasługi Łowieckiej.
Od roku 2014 Koło posiada też własny sztandar ufundowany przez jednego z jej członków.

Obecnie Koło nasze gospodaruje na obszarze o powierzchni 5.683 ha, w obwodzie łowieckim o nr. 279.

Sąsiadujemy z następującymi Kołami Łowieckimi:
na wschodzie z Kołem "Czajka" Łubnice,
na południu z Kołem "Słonka" Byczyna,
na południowym-zachodzie z Kołem "Cyranka" Kostów,
na zachodzie z Kołem "OZH Siemianice",
i na północy z Kołem "OZH Koziołek".

Koło Łowieckie "Sokół" na dzień dzisiejszy (2015) liczy sobie 23 członków.
Plan pozyskania zwierzyny w sezonie 2014/15 wynosił:
9 jeleni w/t 2 byki, 83 sarny w/t 38 rogaczy, 100 dzików.

W dniu 7 lutego 2015 roku odbył się Jubileusz 50 lecia Koła "Sokół", z tej to okazji w kościele pw. św. Katarzyny w Wójcinie odbyła się uroczysta msza święta oraz ceremonia poświęcenia nowego sztandaru. W budynku Centrum Kultury Wsi Wójcin-Andrzejów nastąpiło uroczyste przekazanie sztanadaru na ręce Prezesa Koła.
Jego udekorowania Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej dokonał w imieniu Kapituły Odznaczeń w Warszawie pan Marek Przybylski - łowczy okręgu.
Po niej nastąpiła biesiada i zabawa uczestników wraz z zaproszonymi gośćmi.

Stanica mysliwska "Sokoła"

Archiwalny skład Zarządu Koła "Sokół" (lata 2015-2017)

  • przezes - Jerzy Semba
  • łowczy - Wacław Opacki
  • skarbnik - Mariusz Mączka
  • sekretarz - Ryszard Duszyński
  • komisja rewizyjna: Radosław Puławski, Krzysztof Lemiesz, Marcin Białek.

Aktualny skład Zarządu Koła "Sokół" (od 2017)

  • przezes - Jerzy Semba
  • łowczy - Krzysztof Ogorzelski
  • skarbnik - Krzysztof Lemiesz
  • sekretarz - Kinga Cyga
  • komisja rewizyjna: Radosław Puławski, Krzysztof Druszcz, Marcin Białek

Strażnik łowiecki koła - Krzysztof Druszcz, kontakt, tel. kom. +48 691 186 209


  Terminy polowań 2018-2019

"Polowania" 2018

 

 

 

 

 

 (kliknij w miniaturę aby powiększyć)

  cdn ...

Aktualizacja:
5.11.2018
Andrzej Głąb

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej